Om ROT-avdraget

Sänkta arbetskostnader genom ett skatteavdrag

ROT-avdraget är tacksamt för alla privatpersoner som äger den fastighet de bor i. Tack vare den här subventionen är det enkelt att anlita ett seriöst företag för att utföra alla slags markarbeten för en lägre kostnad. ROT-avdraget gör nämligen att man får arbetskostnaderna för uppdraget sänkta med 30 procent, förutsatt att fastigheten är äldre än fem år och att man är myndig samt betalar skatt i Sverige. Som mest kan man göra avdrag på upp till 50 000 kronor varje kalenderår.

Markarbeten som är godkända

Flera av de tjänster vi erbjuder inom markanläggning i Stockholm är berättigade till ROT-avdraget. Om vi anlitas för att exempelvis göra om dräneringen eller för att förbereda marken för en tillbyggnation kan ni nyttja subventionen. Om fastigheten är yngre än fem år kan avdraget användas förutsatt att arbetet syftar till att återställa fastigheten till sitt ursprungliga skick. Det är dock värt att känna till att stenläggning inte är ett arbete som är godkänt.

Avdraget finns med på fakturan

När vi utför ett arbete inom markanläggning i Stockholm kommer den summa ni har rätt till i avdrag vara inräknad på den faktura ni får från oss. Vi tar hand om all rapportering till Skatteverket utan att ni behöver ansöka om subventionen eller göra någonting själva.