dränering-stockholm-markarbete-markanläggning

Dränering

Alla fastigheter behöver ha en fungerande dränering för att inte drabbas av fuktskador. Eftersom en husgrund både riskerar att komma i kontakt med fukt genom grundvatten underifrån och smältvatten samt regn ovanifrån är det viktigt att med jämna mellanrum kontrollera så att fastigheten är dränerad korrekt.

Vi erbjuder professionell markanläggning i Stockholm och bistår med dränering av husgrund vid både nybyggnationer och underhåll. Vi arbetar med modern utrustning som gör det möjligt för oss att enkelt frilägga grunden utan att dess stabilitet skadas.

Vi kan dränera hus på ett säkert och effektivt sätt

När man skall dränera krypgrund, källare eller betongplatta behöver man frilägga grunden och gräva bort jord under grundens lägsta nivå. När vi har gjort det placerar vi ut nödvändiga dräneringsrör och eventuell platonmatta eller isolerande dräneringsskivor innan vi fyller ut marken igen.

Med den erfarenhet vi har inom markarbeten i Stockholm kan vi också garantera att vi optimerar lutningen på markytan så att vattnet rinner bort helt säkert utan att komma i kontakt med grunden. Ofta väljer vi att frilägga en del av grunden åt gången så att fastigheten står stadigt även efter att vi är klara.

dränering-maskin-jord-arbete-markanläggning-stockholm

Experter på dränering i Stockholm

När ni anlitar oss för dränering eller andra markarbeten i Stockholm är ni alltid garanterade:

  • Ett noggrant och yrkeskunnigt utfört arbete
  • Att vi arbetar enligt överenskomna tidsramar
  • Att vi enbart använder kvalitativa material

Dränering i Stockholm till en bra kostnad

När vi får förfrågningar om att utföra dränering i Stockholm ser vi det som en självklarhet att erbjuda en kostnadsfri offert innan vi anlitas för uppdraget.

För att begära en offert kan ni kontakta oss via mejl eller telefon och berätta mer om arbetet. Vi återkommer därefter med ett kostnadsförslag så snabbt som möjligt. Att ta emot en offert för dränering eller stenläggning kostar ingenting och ni förbinder er inte heller till att anlita just vårt företag för det tilltänkta arbetet. Vi ser fram emot att höra från er!

Vi erbjuder kunnig personal som på ett effektivt sätt kan hjälpa till med dränering i Stockholm vid nybyggnation och renovering.